Zorg Nieuws

Minister Kuipers vraagt RIVM en GGD voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes te starten

11 uur 56 minuten ago
Het RIVM en de GGD starten met hun voorbereidingen voor een vaccinatiecampagne na de zomer. Dit heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  aan hen gevraagd. Dit betekent onder andere dat de GGD’en kunnen starten met het werven, selecteren en opleiden van personeel voor de uitvoering van nieuwe vaccinatiecampagnes. Er wordt in ieder geval uitgegaan van het vaccineren van de meest kwetsbare groepen na de zomer. Daarnaast wordt rekening gehouden met een scenario waarbij de hele bevolking vanaf 18 jaar een vaccinatie wordt aangeboden.  

Staatssecretaris Van Ooijen werkt aan hogere vaccinatiegraad en vaccinatievoorziening voor volwassenen

16 uur 15 minuten ago
Vaccinaties leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse volksgezondheid en het voorkomen van ziekte, gezondheidsschade en sterfgevallen. Uit het vaccinatiegraadrapport 2021 van het RIVM blijkt dat in 2021 minder mensen een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccineert. De vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties was over heel 2021 wel iets lager dan een jaar eerder, mede door toedoen van uitgestelde vaccinaties vanwege de corona-epidemie. Samen met alle organisaties en professionals die zijn betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma zet staatsecretaris Maarten van Ooijen (VWS) zich in om deze trend te keren met de aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’. 

Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

19 uur 47 minuten ago
De manier waarop we in Nederland oudere mensen verzorgen en ondersteunen moet snel veranderen. Daar zijn de verschillende partijen in de ouderenzorgsector het over eens. Vandaag klinkt daarom het startschot voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat, gezien de grote schaarste aan personeel en de stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. Om die transformatie te ondersteunen, trekt het kabinet ruim € 770 miljoen uit. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport stuurt hier vandaag een brief over aan de Tweede Kamer.

‘Niet verduurzamen van vastgoed gaat zorgplicht onder druk zetten’

4 dagen 10 uur ago
Om het klimaatdoel van 2030 te halen, dient de langdurige zorg zo’n 8 miljard euro te investeren in het verduurzamen van zorgvastgoed. ‘Als we nu niet verduurzamen, voldoen gebouwen straks niet meer aan de wettelijke eisen en komt de zorgplicht onder druk te staan.’ Dat vertelde regio-inkoper Sandra Kaspers-Plomp tijdens een round table van Achmea. Daarom is het tijd voor bestuurlijke lef en versnelling, aldus Godfried Barnasconi en Marcel van Woensel.
Laura van Elst

Zorgprestatiemodel vertraagt verkorten van wachtlijsten ggz

4 dagen 10 uur ago
De contractering van 2022 in de ggz heeft nauwelijks bijgedragen aan het oplossen van de wachtlijsten. Dat concludeert de NZa in haar jaarlijkse contracteringsmonitor. Ondanks eerder advies van de NZa om meerjarencontracten af te sluiten, zijn er in 2022 ‘bijna geen meerjarencontracten afgesloten’. De invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel gaf te veel onzekerheid voor langdurige commitment, zeggen zorgverzekeraars en –aanbieders.
Sterre ten Houte de Lange

Marjo Vissers: ‘Voor passende zorg is commitment nodig’

4 dagen 11 uur ago
Wil passende zorg een succes worden, dan moet er ‘iets gebeuren’ met de vrije artsenkeuze in artikel 13 Zvw. Anders moeten verzekeraars niet-passende zorg nog steeds vergoeden. ‘Commitment van zorgaanbieders en zorgverzekeraars moet je vastleggen in contracten met de juiste prikkels voor de transitie naar passende zorg’, zegt Marjo Vissers, bestuursvoorzitter VGZ, in de podcast Voorzorg.
Bart Kiers

Experts: stap eerder in en werk samen bij de beoordeling van zorginnovaties

4 dagen 12 uur ago
300 duizend gezondheidsapps zijn er nu op de markt. Veel verdwijnen weer snel, maar er komt ook in rap tempo weer nieuwe en andere technologie bij. De organisaties die nieuwe zorgtechnologie moeten beoordelen, kunnen het nauwelijks bijbenen. Toch is het van belang dat ze vinger aan de pols houden en het liefst zo vroeg mogelijk betrokken raken bij de ontwikkeling, stellen deskundigen deze week op het jaarcongres van Health Technology Assesment international (HTAi).
Samira Ahli

Artsen pleiten voor passende populatiezorg en gezondheidsplicht

5 dagen 13 uur ago
De zorg piept en kraakt, doorgaan op dezelfde voet met focus op curatieve zorg is onhoudbaar. De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) pleit voor passende populatiezorg. Om dat te bereiken, dient er een eind te komen aan de versnippering en de bestuurlijke pingpong rondom preventie.
Laura van Elst

Kuipers ziet rol voor VWS om gebruik technologie in zorg te versnellen

5 dagen 14 uur ago
Minister Ernst Kuipers ziet een rol voor hemzelf en voor het ministerie van Volksgezondheid weggelegd om het gebruik van technologie in de zorg te versnellen. Goede voorbeelden van technologische innovatie worden vaak maar moeizaam en langzaam overgenomen elders, zegt Kuipers. ‘Implementeer die nou breder. Het blijft heel erg in het "jij doet dit, een ander doet dat".’
Wilbert Zuil

Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert

5 dagen 16 uur ago
Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland op dit moment ongeveer 60.000 ontheemden op. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee, onder andere voor de gezondheidszorg. Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. 

Nieuwe tabaksregels per 1 juli

5 dagen 18 uur ago
Per 1 juli 2022 gaan nieuwe wettelijke regelingen in met betrekking tot tabak. Zo komt er een aanscherping van het reclameverbod, gaat regulering van verhittingsapparaten in en moeten alle sigaretten er neutraal uit zien. Al deze nieuwe regels moeten een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040.

VGZ: ‘Duurzaamheid is speerpunt in zorginkoopbeleid’

6 dagen 11 uur ago
Coöperatie VGZ profileert zich als duurzame zorgverzekeraar met een roadmap om de verduurzaming te versnellen en 'duurzame zorg' als een van de vijf speerpunten voor het zorginkoopbeleid 2023.
Laura van Elst

Enquête: zo houden ziekenhuizen hun zorg in de zomer overeind

6 dagen 13 uur ago
Krakend en piepend houden de ziekenhuizen deze zomer hun capaciteit overeind. Door samenvoeging van afdelingen, slimmere roostering en inhuur van zzp’ers hoeven er geen afdelingen dicht in juli, augustus en september.
Frits Baltesen

‘Het zorgbeleid is dom en schandalig’

1 week ago
Er is te weinig geld voor de zorg en tegelijk is de zorg dichtgeregeld. 'Daarmee organiseer je in een krappe arbeidsmarkt je eigen ellende', vindt arbeidseconoom Ronald Dekker.
Wilbert Zuil

Zaans MC moest lenen om vakantiegeld uit te betalen

1 week ago
Zaans Medisch Centrum (ZMC) moest vorige maand 2 miljoen euro lenen van de gemeente Zaanstad om het vakantiegeld te kunnen betalen, onderhoud te plegen en noodzakelijke investeringen te doen.
Frits Baltesen

‘Het Rijk kan de jeugdzorg niet beter organiseren dan gemeenten’

1 week ago
Beatrijs Jansen promoveerde op de manieren waarop gemeenten het gedrag van jeugdhulpaanbieders kunnen sturen. Haar onderzoek schijnt een interessant licht op de huidige discussie over de jeugdzorg. ‘Jeugdzorg nu weghalen bij gemeenten gaat het veld niet vooruit helpen.’
Sterre ten Houte de Lange

Jan Kremer: ‘Overheid moet gezondheidsdoelen formuleren’

1 week 1 dag ago
Vanuit het kabinet moet een maatschappelijk doel worden opgesteld waar we heen willen met de zorg, vindt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Zo kunnen innovaties, beleid en financieringsstromen in samenhang en met een duidelijk streven op elkaar worden afgesteld. Nu doet iedereen maar wat
Wilbert Zuil