Management Nieuws

Jonge Bazen : Dienend leiderschap werkt niet altijd bij inclusiviteit

1 dag 22 uur ago
Het zal veel Nederlanders verbazen, maar er zijn in deze wereld ongelooflijk veel mensen die niets hebben met dienend, faciliterend en verbindend leiderschap, waarbij de leider niet directief aanstuurt. Ik kan volstaan met het voorbeeld van Shruti, een IT-medewerker uit India, die haar geld verdient in ons land vanwege haar uitzonderlijke kwaliteiten. Shruti gaf in een gesprek met me aan, dat ze Nederlandse leiders slim vindt, maar weinig charismatisch.)
Bert Overbeek

Jonge Bazen : Maak NIET deze fouten bij coaching en training van je medewerkers!

2 dagen 1 uur ago
Omdat ik besef dat ik je als ervaren trainer iets kan vertellen over didactische vaardigheden, die je zeer goed kan gebruiken, maak ik daar nu ruimte voor. Aan de hand van een documentaire \'Nu verandert er langzaam iets\' ga je wat leren over kwaliteiten en valkuilen bij coaching en ontwikkeling. Deze prijswinnende documentaire vind je op internet. Hij laat je zien wat er allemaal niet goed kan gaan bij leidinggeven, training en coaching, kortom: bij het ontwikkelen van medewerkers. De documentaire helpt je om een aantal bekende fouten níet te maken die daar wel gemaakt worden. (Dit artikel is voor leidinggevenden in alle lagen, voor trainers en coaches.) Je moet even onthouden dat bij iedere vorm van leren op drie gebieden iets te leren valt. Dit zijn: -Kennis: je kunt nieuwe kennis leren. -Vaardigheden: je kunt vaardigheden die je dagelijks toepast verbeteren of aanleren -Houding: je kunt leren je houding te verbeteren door je bewust te zijn van je ervaringen, drijfveren, overtuigingen, angsten en onveiligheden, normen en waarden en andere zaken die je houding bepalen. Je ziet in de documentaire de volgende vormen van training voorbijkomen...)
Bert Overbeek

ManagementSite.nl : Mijn deur staat altijd open

2 dagen 21 uur ago
Marius is directeur van een trainingsbureau. Hij heeft acht mensen in vast dienst, plus een schare freelancers die voor hem werken. Ik ben een van die freelancers - dit speelt aan het begin van mijn carrière als trainer . Marius vangt signalen op dat er onder het vaste personeel onvrede heerst[...])
Norbert Netten

Jonge Bazen : Verandermoe kan niet meer in digitale revolutie

4 dagen 14 uur ago
Medewerkers van organisaties zullen in de toekomst -net als hun leiders- steeds vaker moeten schakelen in gedrag en taakuitvoering. Ook zullen ze  permanent met veranderingen te maken krijgen. Kon je tot voor een paar jaar terug nog mopperen op veranderingen, alsof veranderingen speeltjes waren van managers die zich verveelden, de veranderingen zijn tegenwoordig veel indringender en ‘echter’. Het woord \'veranderingen\' was in het verleden vaak een synoniem voor reorganisaties of cultuurveranderingen, en naar mate de jaren nul en tien vorderden waren medewerkers, naar eigen zeggen, nogal eens ‘verandermoe’. Ze hadden zeven managers gehad in vijf jaar en de ene externe vrolijkerd na de andere zien langskomen. (Denk aan Gabe uit \'The Office\'). Dat begon niet alleen te vervelen, maar leidde er ook toe dat er een houding ontstond van ‘We zien het wel; eerst zien dan geloven’.)
Bert Overbeek

ManagementSite.nl : Bijna elke deal is mogelijk

4 dagen 21 uur ago
Voor iedereen met een goed idee voor een onderneming geldt het advies 'Begin!'. Laat belemmerende gedachten en potentiële problemen links liggen. Sluit een deal! Hier lees je hoe je deals sluit terwijl je geen rooie cent bezit. Stond ik dan, voor een jury die uitsluitend bestond uit velgenlikkers*, om ze te overtuigen dat ons idee, privé verhuur van eigen auto, bestaansrecht had[...])
Victor Van Tol

Management Pro : Top 5 Risico\'s die Rutte 4 het best direct kan oppakken.

5 dagen 16 uur ago
https://www.youtube.com/watch?v=MqvCZg1Aso0 Het risico voor onze samenleving en economie dat op nr. 1 staat is het gebrek aan actie op het thema klimaat. Op nr. 2 de erosie van de sociale cohesie ofwel: in onze samenleving dreigt een breuk te ontstaan. Nr. 3 het gebrek aan het nemen van maatregelen op het gebied van cyberveiligheid. Nr. 4 het risico van het klappen van de economische zeepbel en voor nu tot slot op nr. 5 de schuldencrisis, een schuldenlast die is verhoogd o.i.v. de maatregelen genomen door de overheid om de economische gevolgen van de coronapandemie zoveel mogelijk in te dammen. Deze risico\'s voor ons land komen naar voren in de zojuist gepubliceerde 17th edition of the Global Risks Report 2022 van het World Economic Forum. Hoewel het WEF niet door iedereen in ons land wordt gewaardeerd (sic), haal ik uit hun onderzoeken en rapporten nog ruim voldoende interessante en relevante info. )
Willem Scheepers

ManagementSite.nl : Van ‘Professor Penalty’ naar magisch-realistisch auteur

6 dagen 11 uur ago
Begin december verscheen 'Het labyrint van de ziel', een magische coaching roman van Gyuri Vergouw. Een opmerkelijke publicatie, want de schrijver staat tot op heden bekend als auteur van non-fictieboeken op sport- en managementgebied als De Strafschop en Het Dodo-effect[...])
Willem Mastenbroek

ManagementSite.nl : Verantwoordelijkheid laag leggen? Hmmm!

1 week ago
Een decennium gebundelde ervaring met de beweging naar zelforganisatie in de langdurige zorg heeft allerlei wetenswaardige en soms verrassende inzichten opgeleverd. In 12 columns stip ik er steeds één aan. Vandaag: Het verschil tussen de verantwoordelijkheid laag leggen en het herverdelen van eigenaarschap[...])
Jaap van der Mei

Jonge Bazen : Waarom medewerkers soms niet transparant zijn en wat leiderschap daarin kan betekenen...

1 week ago
Om goed inzicht te houden in resultaat, onderlinge relaties en processen, is het handig dat een medewerker duidelijk en open communiceert; niet alleen tegen zijn collega’s, maar ook tegen leidinggevenden en mensen van andere afdelingen. De praktijk is op dit punt vaak weerbarstig. Mensen communiceren namelijk niet altijd open. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Ik noem er een paar, en u mag de rij zelf aanvullen. -Hiërarchische gevoeligheid en behoefte. Dit kan aangeleerd zijn, maar het zit ook in onze biologie. Het leidt tot selectieve communicatie en strategisch (en dus niet-transparant) gedrag: je wilt een goede relatie hebben met de baas, en je past je gedrag daar op aan. ‘Slijmen bij de baas’ hoeft niet meer, omdat het heel duidelijk is dat dat niets oplevert. Streven naar goed samenwerken, resultaatgerichtheid en autonoom dingen goed doen daarentegen wel. De cultuur en dus het leiderschap moet openheid en transparantie belonen. )
Bert Overbeek

Jonge Bazen : Gaan we ooit wel weten waar het virus vandaan komt?

1 week 1 dag ago
Ik heb meer met klokkenluiders dan met complotdenkers. Klokkenluiders komen pas met informatie naar buiten als ze harde bewijzen hebben. Complotdenkers poneren iets op basis van vermoedens, meestal over iets waar ze zelf niet bij waren of zijn. Die vermoedens bevatten vaak zeker interessante feiten, maar helaas zitten er altijd ook aannames in hun redeneringen, die niet hard te maken zijn. Verder leggen complotdenkers (en zeker niet alleen zij!) verbanden die niet altijd kloppen en nemen ze selectief waar; dat wil zeggen: ze brengen de feiten naar voren die in hun theorie passen en feiten die dat niet doen negeren ze. Zo wil en zal ik zelf niet met gegevens omgaan. Ik wil ook geen aantijgingen of beschuldigingen de wereld inslingeren die niet bewezen zijn, zoals mensen pedofiel of satanist noemen waarvan niet bewezen is dat die dat zijn. Wie dat zonder juridisch geldig bewijs roept, doet hetzelfde als  de middeleeuwse geestelijkheid die heksen verbrandde.)
Bert Overbeek

De Laatste Meter : Booking.com: een wrang internetsprookje

1 week 2 dagen ago
Het van oorsprong Nederlandse Booking.com is nu een van de grootste, rijkste en meest succesvolle internetbedrijven van de wereld. Drie NRC-journalisten reconstrueerden het internetsprookje van Booking.com in hun boek \'De Machine\'. Een boek dat tot nadenken stemt.)
Walther Ploos van Amstel

De Laatste Meter : Stadslogistiek met hindernissen? Wen er maar aan

1 week 2 dagen ago
Vandaag stond er weer een vloekende en tierende monteur in de straat met zijn dieselbus. Nergens een laad- en losplek te vinden, de woning waar hij moet zijn zit in een autovrij gebied en als hij uiteindelijk toch een plek vindt, dan moet hij ook nog eens 6 euro per uur betalen.)
Walther Ploos van Amstel

ManagementSite.nl : Organisaties lopen vast op het van alles moeten

1 week 3 dagen ago
“Iets moeten” komt van een onpersoonlijke autoriteit dat dwang en angstgevoelens oproept. 'Moet' verdeelt, 'moed' verbindt We leven in een wereld van moeten. We moeten van alles. Medewerkers moeten hun talenten ontwikkelen, proactief zijn, eigenaarschap nemen, etc[...])
Sybren van der Schaar

De Laatste Meter : Wat zijn jouw logistieke voornemens voor 2022?

1 week 5 dagen ago
Met de somberheid van de lockdown in ons hoofd kijken we toch vooruit naar de logistieke agenda\'s van de toekomst. Wat zijn jouw goede voornemens voor 2022 en verder? Wat doen we voor de klant? Hoe gaan we \'full-on-electric\'? En hoe innoveren we in \'stuff\' en \'fluff\'?)
Walther Ploos van Amstel

De Laatste Meter : Gorillas en Jumbo: Golddigger heeft Sugar Daddy gevonden?

1 week 5 dagen ago
Jumbo Supermarkten en flitsbezorger Gorillas gaan samenwerken in Nederland en Vlaanderen. Het partnership gaat uit van een samenwerking voor lange termijn. Het is ook mogelijk dat Jumbo een aandelenbelang neemt in Gorillas. Waarom wordt dit een interessante, en leerzame samenwerking?)
Walther Ploos van Amstel

ManagementSite.nl : Wat de overheid van een tech-bedrijf kan leren

1 week 6 dagen ago
Het kabinet dat is afgetreden vanwege het toeslagenschandaal moest even in de hoek staan en de straf uitzitten, en mag straks weer zijn gang gaan. Alsof er niets is gebeurd. Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën kondigde aan dat de slachtoffers van de affaire ‘nog even geduld moesten hebben’[...])
Sanne Kanis

ManagementSite.nl : Dé uitdaging voor 2022:

2 weken 2 dagen ago
Steve Jobs gaat de geschiedenis in als één van de meest succesvolle leiders. Maar Steve Jobs was geen perfecte leider. Sterker nog, Steve Jobs was geen gemakkelijke man en had eigenzinnige trekken. Jobs deed echter één ding heel erg goed. Hij werkte vanuit zijn ‘sweet spot’[...])
Margareth de Wit

ManagementSite.nl : Een Minister van Oplossingen?

2 weken 4 dagen ago
Inmiddels zitten we met zijn allen wereldwijd in de praktijkcursus ‘Chaos & Complexiteitstheorie’. We leren niet heel erg hard. We gaan gewoon massaal in België shoppen en de oorzaak daarvan is dat we in NL ondertussen de 3e harde lockdown hebben[...])
Jaap Peters

Jonge Bazen : Waarom maken mensen gebruik van taal? En sinds wanneer?

2 weken 4 dagen ago
Mensen doen wel eens wat denigrerend over praten en woorden. Spreken is immers zilver, waar zwijgen goud is. Non-verbaal gedrag zegt meer dan de woorden die je spreekt. Het gaat om hoe je het zegt, niet zozeer om wat je zegt. Dat leren we op trainingen. Sverker Johansson, een bekend natuurkundige en linguïst, nam onze gesproken taal een stuk serieuzer en schreef een boek met de duidelijke titel ‘De oorsprong van taal’. Bijna 400 pagina’s lang onderhoudt hij lezers met een boek, dat uitleg geeft over waar, wanneer en waarom de mens begon te praten. We krijgen een college in de ontwikkeling van mensentaal, en daarbij past ook een overzicht van de evolutie van ons brein. Dat het niet makkelijk is om de ontwikkeling van taal in kaart te brengen lijkt me duidelijk, want er zijn geen bandjes opgenomen of televisie-opnamen van een paar miljoen jaar oud. )
Bert Overbeek