U bent hier

Gemeenten Nieuws

Toename agressie tegen lokale en regionale politici

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - do, 02/07/2020 - 16:00
Ruim een derde (35%) van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. In 2014 ging dit nog om 23%. Vooral verbale agressie, meestal via sociale media, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die vandaag door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Loket Woningbouwimpuls geopend voor projectaanvragen

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - wo, 01/07/2020 - 09:37
Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze eerste aanvraagronde is 350 miljoen euro beschikbaar. Met de Woningbouwimpuls - van in totaal 1 miljard euro – draagt het ministerie van BZK in de komende jaren bij aan de versnelde totstandkoming van ten minste 65 duizend betaalbare woningen.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Benoeming burgemeester Den Haag

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 19/06/2020 - 14:45
Mr. J.H.C. (Jan) van Zanen LL.M. wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Haag. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 juli 2020.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wetsvoorstel bevorderen integriteit decentraal bestuur naar Raad van State

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 05/06/2020 - 15:30
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wetsvoorstel voor het bevorderen van de integriteit van het decentraal bestuur. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van lokale en regionale overheden aan nieuwe mogelijkheden om met bestuurlijke problemen en integriteitskwesties om te gaan. Het wetsvoorstel leidt tot wijzigingen van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau voor advies naar Raad van State

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 05/06/2020 - 15:30
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau. Het doel van het wetsvoorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap en eilandraad vergroten. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Compensatie coronacrisis voor gemeenten

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - do, 28/05/2020 - 10:00
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken. Lokale en regionale overheden hebben door het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis moeite hun dienstverlening op peil te houden.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Overleg Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen over compensatie

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 24/04/2020 - 16:49
Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarom hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden gezamenlijk de eerste afspraken gemaakt over de compensatie die de medeoverheden kunnen verwachten. Het is belangrijk dat medeoverheden niet in de financiële problemen komen, en dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil blijft en bijvoorbeeld vergunningverlening goed blijft doorlopen.
Categorieën: Gemeenten Nieuws
Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws